Certifikáty kvality

Kvalita je prvoradá

Kvalita je základom dobrej a dlhodobej spolupráce. Berieme si preto za cieľ a zároveň povinnosť voči našim zákazníkom udržiavať ju na požadovanej úrovni. V tom nám pomáha aj pravidelná certifikácia kvality nezávislou organizáciou, ktorá pravidelne kontroluje dodržiavanie stanovených pravidiel požadovaných normou kvality. Aj preto sa môžeme popýšiť certifikátmi kvality ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Certifikát ISO 9001:2015


Certifikát ISO 14001:2015

 

Certificates ISO 9001:2015 and 14001:2015